2017-05-11T17:02:00+02:00

M2i

Het Delftse M2i, Materials Institute, is een organisatie die de industrie en globaler de maatschappij ondersteunt in het innovatief toepassen van materialen in het productieontwikkeling en -proces. Het is een netwerkorganisatie die samenwerkt met industrie, academische en research instituten. Voor M2i hebben wij een geheel nieuwe website gedesigned en ontwikkeld.   Als tweede onderdeel is [...]

2017-05-11T15:40:00+02:00

Scholing Randstad West

Scholing Randstad West (SRW) is een opleider voor hoogwaardig kortdurend beroepsgebonden scholing. SRW biedt dit aan voor fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten. Hun werkgebied is globaal rondom en ten zuiden en westen van Rotterdam. Bij SRW hebben wij een site gemaakt die duidelijk aan moest geven welke cursussen er zijn voor de doelgroepen en de mogelijkheid [...]

2017-04-05T16:41:03+02:00

ActiZ

ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. Voor de Communicatieafdeling van ActiZ hebben wij een aantal projecten uitgevoerd. Online-magazine E-Zin&Zorg Dit magazine E-Zin&Zorg heeft ActiZ in het leven geroepen om meer positief nieuws en informatie aan de vele [...]

2017-05-01T12:43:26+02:00

FCB

Bij de werkgeverskoepelorganisatie voor jeugdzorg, welzijn en kinderopvang FCB hebben wij drie projecten uitgevoerd: 1. voor de Werken-Bij vacaturesites (branches Jeugdzorg, Welzijn en Kinderopvang) het verzorgen van de online marketing (SEO, AdWords, Nieuwsbrieven, Sociale Media). Tevens de doorontwikkelingen begeleid. 2. voor het mobiliteitsplatform "Loopbaanplein en Talentpool" (bedoeld om medewerkers binnen en buiten hun branches werkzaam [...]